กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหิน     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านหนองหินต้านทุจริต

 

More...
โรงเรียนบ้านหนองหินต้านทุจริต

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
   งบประมาณประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
   ประกาศกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองหิน

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      42 คน

สถิติเดือนนี้:   588 คน

สถิติปีนี้:        3538 คน

สถิติทั้งหมด: 46974 คน

 


อำนาจหน้าที่

บทบาท และอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านหนองหิน

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 ปรับปรุงฉบับพุทธศักราช 2560 เป็นแนวทาง

4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

6. กำกับตามประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีและการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. ส่งเสริมความเข็มแข็งในชุมชนและสร้างความสัพมันธ์กับสถานบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น

10. ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับกิจการภายในหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนดให้

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่